Laskutus- ja myyntireskontra

Saatavien valvonta on tärkeä asia. Reskontraa pitämällä selviää, ketkä asiakkaat eivät vielä ole maksaneet laskuaan.

Arvonlisäverotus vaatii pidettäväksi suoriteperusteista kirjanpitoa. Saatavien sekä velkojen kuukausittainen täsmäyttäminen vaatii jonkinlaisten reskontrien pitämistä. Yleensä saatavia seurataan viikoittain. Laskutus, reskontrat ja saatavien perintä voidaan hoitaa tietojärjestelmillä varsin vaivattomasti.

Myyntireskontra on luettelo myyntisaatavista, lähetetyistä laskuista ja niihin saapuneista suorituksista. Reskontriin kirjatut tapahtumat viedään myös kirjanpidon tileille, mutta saatavien ja maksujen suoritusten valvonta tapahtuu reskontrien kautta.